Młodzież bursy uczestniczyła w spotkaniu na temat ,,Handel ludźmi jest zbrodnią”. Seminarium poruszyło niezwykle istotną kwestię na chwilę przed rozpoczęciem wakacji, wówczas  pokus pracy za granicą jest sporo, a nie zawsze kierujemy się rozsądkiem. Chęć szybkiego zarobku , korzystne warunki pracy. Głównie właśnie tak, przyszły pracodawca kusi młodych ludzi.

Celem spotkania było zwrócenie uwagi, iż nie zawsze wszystkie oferty są wiarygodne. Prowadzące zwróciły szczególną uwagę na proceder handlu ludźmi, podkreśliły potencjalne zagrożenia.  Omówiły wiele ważnych informacji dla osób poszukujących pracy za granicą. Nakierowały młodzież na umiejętność identyfikowania czynników ryzyka, wskazały, jakie działania podjąć w sytuacji wyjazdu za granicę w celach zarobkowych (m.in. sprawdzić ważność swojego paszportu, ubezpieczyć się, sprawdzić czy pośrednik  oferujący pracę działa legalnie, czy pracodawca istnieje, dokładnie czytać wszystkie dokumenty, domagać się pokwitowania dając pośrednikowi pieniądze, zostawić bliskim adres, pod którym będziesz przebywać za granicą, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy oraz nazwiska i adresy osób, z którymi wyjeżdżasz, zrobić kserokopię dokumentów, ustalić częstotliwość kontaktów telefonicznych z rodziną). Problem handlu ludźmi jest zjawiskiem nasilającym się
w wielu krajach Europy. Ofiarą handlu mogą stać się nastolatki, osoby znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, osoby poszukujące pracy za granicą (szczególnie bez znajomości języka, prawa i kultury kraju, w którym się znalazły). Dodatkowo młodzież miała możliwość obejrzenia krótkich filmów, informujących w jaki sposób nie stać się ofiarą przemocy
i handlu ludźmi, opracowanych przez fundację La Strada.

Udział w spotkaniu i zdobyta wiedza przyczyni się do zwiększenia i podniesienia świadomości młodych ludzi, którzy wyjeżdżając za granicę w poszukiwaniu pracy zwrócą szczególną uwagę na ewentualne czynniki ryzyka. Mamy nadzieje, że zdobyta wiedza pozwoli uchronić młodych ludzi od przykrych historii i bolesnych doświadczeń, które mogą zaważyć na dalszym życiu.