Od dnia 26 października 2020 roku do odwołania bursa będzie czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 16.00.

W tym czasie wychowankowie mogą odbierać niezbędne rzeczy osobiste oraz korzystać z pomocy
nauczycieli-wychowawców dyżurujących w placówce w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Przybycie do bursy należy wcześniej zgłosić i uzgodnić telefonicznie pod numerem 84 6412486.
Wizyty będą się odbywać wg zasad wzmożonego reżimu sanitarnego.

O wszelkich zmianach w zasadach funkcjonowania bursy będziemy informować zainteresowanych
poprzez stronę internetową placówki.

Dyrektor Bursy

Waldemar Leszczyński