Dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. 

 W związku z powyższym istnieje możliwość zamieszkania w bursie wychowanków realizujących zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu. Przypominamy, że pobyt wychowanka w placówce powinien być wcześniej zgłoszony telefonicznie: 84/ 6412486 .

Dyrektor bursy

Waldemar Leszczyński