Regulacje prawne dotyczące kształcenia na odległość pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne