Włączając się w akcję „Kartka dla Obrońców Granic” przedstawiciele społeczności bursy wykonali kartkę zawierającą słowa wdzięczności za trud i poświęcenie żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, którzy bronią wschodniej graniczy Rzeczypospolitej Polskiej. Niech ten drobny gest stanie się dla Nich wyrazem naszych podziękowań oraz wsparcia.

#MuremZaPolskimMundurem