31. marca rozpoczął się cykl zajęć warsztatowych, dotyczących komunikacji interpersonalnej. Pierwsze zajęcia ukierunkowane były na otwarcie młodzieży na dialog. Wychowankowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności komunikacyjne m.in. w zetknięciu z kartami metaforycznymi, pracując zarówno indywidualnie, jak i grupowo.
Już dziś zapraszamy naszych wychowanków na kolejne spotkanie, które odbędzie się 21. kwietnia.