Informujemy , że konkurs fotograficzny organizowany przez Bursę Międzyszkolną Nr 2 w Zamościu we współpracy z Zamojskim Towarzystwem Fotograficznym zorganizowanym w ramach XXVII Biennale Fotografii „ZABYTKI” pt. „ Ja i moje miasto – zabytki oczami młodzieży”  został rozstrzygnięty.

Głównym założeniem konkursu było  wzbudzenie zainteresowania  własnym regionem i miastem wśród młodzieży. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii. Rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu, co ma wpływ na rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni wychowanków.

Jury w składzie następującym :

Pan Waldemar Siatka – Wiceprezes Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców, członek  Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego, przewodniczący jury

Pan Waldemar Leszczyński –Dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu, członek jury;

Pani Ewelina Kasińska – Nauczyciel – wychowawca w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu, członek jury

Jury w składzie j/w  postanowiło nagrodzić prace w następującej kolejności :

Miejsce I : Agata Kurzepa wychowanka Bursy Międzyszkolnej Nr 2
w Zamościu

Miejsce II : Agata Wójcik wychowanka Bursy Szkolnej Nr 2 w Lublinie

Miejsce III : Julia Kasperczuk wychowanka Bursy Szkolnej Nr 2 w Lublinie

Wręczenie nagród i wystawa nagrodzonych prac przewidziana jest
w późniejszym terminie, który będzie zależny od sytuacji epidemiologicznej
w Polsce z powodu pandemii COVID-19 . Informacje będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej naszej placówki.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłane prace a zwycięzcom gratulujemy serdecznie  i życzymy dalszych sukcesów.