Nasza młodzież wzięła udział w Diecezjalnym Konkursie Piosenki Religijnej pt. „Moja wiara, moja miłość” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszeńskiego w Zamościu, który odbył się 29.10.2019. Patronat nad konkursem objął Ordynariusz Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej- J. E. Ks. Marian Rojek a patronatem medialnym było Katolickie Radio Zamość. Konkurs miał na celu kształtowania poczucia tożsamości narodowej i patriotyzmu. Pozwala to na rozwój kultury muzyczno- religijnej wśród młodych ludzi. Ponadto sprzyja twórczej wymianie doświadczeń artystycznych. Nasi wychowankowie pod okiem nauczyciela- wychowawcy E. Kasińskiej wykonali utwory w dwóch kategoriach: zespoły i soliści szkół ponadpodstawowych. Zespół wokalno- muzyczny „Tacy my” wykonał utwór pt. „Powierz się matce”, natomiast jako solistka wystąpiła Klaudia Safaryn z utworem „Byłem sam”.