W ramach profilaktyki zdrowia zostały przeprowadzone zajęcia pt. „End inequalities. End AIDS”, czyli: „Kres nierównościom. Kres AIDS”. Za tymi słowami kryje się idea, że każdy człowiek,  powinien mieć nieskrępowany dostęp do profesjonalnej opieki medycznej związanej z HIV/AIDS.

Celem kampanii jest przed wszystkim rozwianie stereotypu, że zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności dotyczy tylko ludzi z marginesu min. uzależnionych od narkotyków. Takie opinie są nieprawdziwe i bardzo krzywdzące. Stygmatyzacja wywołuje niechęć do przetestowania się, które jest kluczowe do wczesnego wykrycia choroby a co za tym idzie zastosowania skutecznego leczenia.

Po krótkim wprowadzeniu do zajęć młodzież zaprezentowała w formie dramy zachowanie asertywne. Uczestnicy zajęć bardzo dobrze wykazali się  umiejętnością odróżniania zachowań asertywnych od uległych i agresywnych.

Poprzez aktywny udział w zajęciach młodzież  rozwija: umiejętności mówienia o własnych myślach i uczuciach w relacjach z innymi ludźmi, wie jak wykazać postawę asertywności w danych sytuacjach.