Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do Bursy Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu