21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, zwany również mianem Międzynarodowego Dnia Dziedzictwa Językowego. Święto to zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Ten dzień przypomina nam o roli i miejscu języka polskiego w życiu każdego Polaka. Każdy z nas zatem odpowiada za naukę języka polskiego i powinien zadbać o jego poprawność. Uczyć się nowych słów, ich znaczeń, a także poprawnie je pisać i wymawiać. Dzięki temu budujemy swoją tożsamość, szukając odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy.

Obchody Dnia Języka Ojczystego są dobrą okazją, by zadbać o swój język. Zadbać można właściwie w jeden zasadniczy sposób – pracować nad sobą i dużo czytać, bo literatura utrwala i kształtuje nasz język. Pamiętajmy, że język polski jest skarbnicą naszej historii, kultury, doświadczeń oraz tego, co najbardziej cenne. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

Zapraszam do zabawy i sprawdzenia swoich wiadomości w dyktandzie on-line

https://dyktanda.online/app/dyktando/629