Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż nasze wychowanki Jonas Weronika uczennica ZSP nr 1 oraz Durzyńska Julia uczennica ZSP nr 2 zostały nagrodzone za dobre wyniki w nauce w Lubelskiej Kuźni Talentów której głównym cele jest rozwijanie wiedzy i umiejętności specyficznych, motywowanie i wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego oraz wspieranie twórczego myślenia uczniów. Wychowanki w nagrodę otrzymały stypendium finansowe wypłacane w okresie od września do czerwca.

Serdecznie gratulujemy!!!