W związku ze Światowym Dniem Zdrowia w Naszej Bursie zostały przeprowadzone zajęcia z młodzieżą na temat „Nasza planeta Nasze zdrowie”.

Głównym celem zajęć było kształtowanie postawy współodpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia, kształtowanie wrażliwości wśród młodzieży na otaczające je środowisko, pogłębienie wiedzy na temat środowiska naturalnego i jego ochrony oraz wzmocnienie relacji pomiędzy uczestnikami zajęć.

Uczestnicy zostali wprowadzeni do tematu zajęć poprzez prezentacje multimedialną, która zawierała treści tematyczne przyczyniające się do ratowania naszej Naszej planety. Młodzież bardzo chętnie wypowiadała się w jaki sposób oszczędzają energię, segregują śmieci, zapobiegają marnowaniu jedzenia.

W dalszej części spotkania odbyły się zajęcia w formie praktycznej, wykonanie plakatu w małych grupach polegało na wizualnym opracowaniu problemu z wykorzystaniem hasła „Nasza planeta Nasze zdrowie”.

Poprzez aktywny udział młodzieży w zajęciach młodzież ma świadomość, że na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność za los naszej planety, wszyscy mamy wspólne powietrze, wodę i ziemię. Człowiek jest jedynie cząstką tego świata i powinien cieszyć się życiem, ale ma też obowiązek przeciwstawiać się wszelkiej arogancji wobec środowiska, aby życie na Ziemi mogło dalej istnieć i pięknem tego świata mogły zachwycać się kolejne pokolenia.