W ostatnim czasie w bursie zostały przeprowadzone zajęcia nt.: „Nie bój się tremy!” Głównym celem spotkania było obniżenie poziomu napięcia w sytuacji związanej z wystąpieniem publicznym oraz rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i trening wyrażania własnych potrzeb. Podczas prelekcji wychowankowie nauczyli się identyfikowania oraz rozumienia potrzeb innych. Młodzieży została przedstawiona prezentacja multimedialna.

W dalszej części spotkania wychowankowie wzięli aktywny udział w ćwiczeniach warsztatowych podczas których ich zadaniem było wyrażenie lęku powstającego w sytuacjach społecznych. Swoje przemyślenia odnotowano  w oparciu o rysunek góry lodowej.  By lepiej zrozumieć z czego składają się emocje oraz co się dzieje z ciałem i umysłem gdy rośnie lęk w człowieku wychowankowie uzupełnili tzw. termometr na karcie. Uczestnicy spotkania z ogromnym zaangażowaniem wypełniali powierzone zadania.