Informujemy, że od poniedziałku 19 kwietnia 2021 r. pobyt wychowanków w bursie, realizujących zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu – 84/6412486.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Dyrektor Bursy

Waldemar Leszczyński