W dniu 24.10.2023 r. w Naszej Bursie odbyły się zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla wychowanków. Celem zajęć było oswajanie młodzieży z ideą pomagania oraz nabycie przez wychowanków teoretycznych i praktycznych umiejętności na temat:  Jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia? Młodzież miała możliwość przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem fantomu oraz defibrylatora AED i przećwiczenia dokładnej sekwencji postępowania. Zajęcia przeprowadzili ratownicy medyczni ze Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu.