W dniu 26 maja, w ogrodzie bursy, odbył się piknik integracyjny dla całej społeczności naszej placówki. Podczas spotkania podsumowana została aktywność młodzieży w sekcjach i kołach zainteresowań. Dyrektor bursy Waldemar Leszczyński podziękował wychowankom za zaangażowanie i wręczył nagrody. Rozstrzygnięty został Konkurs czystości pokoi,  Konkurs – „Nasza planeta- nasze zdrowie” z zakresu profilaktyki zdrowotnej, Konkurs tenisa stołowego. Nagrody i podziękowania otrzymali również najbardziej aktywni czytelnicy biblioteki, uczestnicy spotkań i wydarzeń literackich  oraz rocznicowych w bursie takich jak: „Romantyczne czytanie”, „Katyń ocalić od zapomnienia”. Z inicjatywy młodzieży w ogrodzie zamontowano tabliczkę upamiętniającą postać  Marka Grechuty, którego twórczości poświęcony jest, organizowany od 15 lat  przez bursę, Przegląd Poezji Śpiewanej. Samorząd bursy na ręce dyrektora złożył podziękowania oraz życzenia pomyślności w pracy zawodowej. Piknik zakończył się wspólnym posiłkiem na świeżym powietrzu.