W ogrodzie bursy odbył się piknik integracyjny. Podczas posiłku na świeżym powietrzu pan dyrektor podsumował tegoroczny rok szkolny, wręczył nagrody i upominki, dziękując w ten sposób młodzieży za aktywny udział w życiu społeczno-kulturalnym bursy. Podsumowano także coroczny konkurs czystości pokoi. Tegoroczny rok 2022/2023 był bogaty w wydarzenia kulturalne, plastyczne, sportowe. Do najważniejszych wydarzeń należało XX-lecie bursy, XIV Przegląd poświęcony twórczości Marka Grechuty, promocja ósmej publikacji pt. „Jest takie miejscem jest taki kraj”. Podczas roku młodzież w ramach nagrody wyjechała do Teatru Muzycznego w Lublinie. Warto wspomnieć, iż liczne przedsięwzięcia realizowane są także we współpracy z zamojskimi szkołami i odrodkami kultury.