Z inicjatywy Pana Dyrektora wychowankowie bursy mieli niebywałą okazję do bliskiego kontaktu z artystami koncertu „Piwnicy pod Baranami” w teatrze Roma w Warszawie. Wspólna rozmowa była doskonałą okazją do zaproszenia  artystów do naszego miasta z okazji zbliżającego się XV Przeglądu Poezji Śpiewanej poświęconej twórczości Marka Grechuty organizowanego przez Bursę Międzyszkolną nr 2 w Zamościu. Wychowankowie wraz
z artystami wymieniali się także poglądami na temat specyfiki gatunku poezji śpiewanej. Warto wspomnieć, iż duża część młodzieży uczestnicząca w wyjeździe do Warszawy to członkowie zespołu muzycznego działającego w naszej placówce. Niektórzy członkowie zespołu „Piwnica pod Baranami” należeli do zespołu Marka Grechuty pt. „Anawa” i sami mówili, że są winni artyście koncert w mieście, z którego pochodzi. W kabarecie Anawa powstały pierwsze utwory autorstwa M. Grechuty oraz J.K. Pawluśkiewicza. Kompozycje były w stylu lirycznym. Równolegle z kabaretem powstał zespół muzyczny Anawa, który tworzyli: M. Grechuta (śpiew), J.K. Pawluśkiewicz (fortepian), Zbigniew Wodecki (skrzypce), Anna Wójtowicz (wiolonczela), Tadeusz Dziedzic (gitara).