Wychowankowie naszej bursy kolejny raz wzięła udział w zajęciach warsztatowych, poświęconych tematyce komunikacji interpersonalnej. Jest to szerokie zagadnienie, które wymaga skrupulatnego omówienia różnorakich aspektów procesu porozumiewania się
i funkcjonowania w społeczeństwie, jak również konsekwentnego treningu umiejętności interpersonalnych.

Podczas ostatnich zajęć wychowankowie mieli okazję zapoznać się ze specyfiką budowania komunikatu typu „ja” oraz przećwiczyć jego tworzenie. Komunikowanie się
z wykorzystaniem komunikatu tego typu pozwala na przejrzyste przekazanie rozmówcy swojego punktu widzenia, wyrażenia swoich spostrzeżeń i stanów emocjonalnych. Jednocześnie stosując komunikat typu „ja”, jesteśmy daleko od osądzania partnera rozmowy.

Młodzież podczas zajęć konstruowała komunikaty typu „ja” w oparciu
o zaprezentowane teksty kultury, takie jak obrazy i utwór muzyczny.  Taki dobór środków umożliwił nie tylko wyrażenie przez wychowanków swoich opinii oraz przyjrzenie się własnym emocjom, ale również poszerzenie ich wiedzy na temat kultury.