Wraz z nastaniem nowego roku szklonego młodzież naszej bursy uporządkowała ogród po wakacyjnej przerwie. Ruch przy pracach porządkowych to doskonała okazja do bliższego poznania nowoprzybyłych wychowanków, rozmów na temat zainteresowań czy poznania pasji i uzdolnień. Działania sekcji ekologicznej w bursowym ogródku rozpoczęły się od uporządkowania rabat, zgrabienia opadłych liści, przycięcia roślin. Młodzież pracująca przy porządkach przygotowywała jednocześnie ogród do Ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”, które w tym roku odbędzie się także w naszej placówce.