W ramach działań sekcji higieny i profilaktyki zdrowotnej w bursie odbyły się zajęcia poświęcone tematyce zdrowia psychicznego.  Głównym celem spotkania było zapoznanie wychowanków z zagrożeniami zdrowia wynikającymi z nieprzestrzegania zasad higieny psychicznej. Na spotkaniu omówiono definicje zdrowia psychicznego, młodzież poznała rodzaje stanów emocjonalnych w kryzysie. Zdefiniowano zagrożenia jakie niesie za sobą niezażegnany kryzys. Szczególną uwagę w ćwiczeniach warsztatowych zwrócono na właściwe reagowanie w sytuacjach kryzysowych oraz cechy właściwej interwencji kryzysowej. Na zakończenie zajęć młodzież poznała 10 rad jak chronić zdrowie psychiczne.