Cele:

  • Integracja wychowanków z klas pierwszych.
  • Niwelowanie problemów adaptacyjnych
  • Rozwijanie samorządności w bursie.
  • Rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanków.

Czas: 26.09.2019 r.

godz. 16.30 – wyjazd autobusem  z bursy

godz.  16.45 – 18.45

– Powitanie wychowanków klas I oraz przyjęcie ich oficjalnie do grona wychowanków.

– Zabawa integracyjna klas I  ( wspólne ognisko, zabawy, gry sportowe).

 godz. 19.00  – powrót do bursy.

Zabawa integracyjna dla  klas I odbędzie się w miejscowości Mokre w „ Karczmie pod lasem”.