Bursa ponownie wzięła udział w kolejnej edycji „Razem na Święta” akcja organizowana była przez MEN . Celem działań było zachęcenie wychowanków do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych. Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii tegoroczna edycja akcji miała nieco odmienny charakter. Działania podjęte przez bursę inicjowane były przez Pana Dyrektora oraz nauczycieli – wychowawców placówki. Do zrealizowanych zadań zaliczyć możemy: samodzielne przygotowanie pierników, którymi obdarowano młodzież bursy. Wykonano stroiki Bożonarodzeniowe i kartki świąteczne. Oferowaliśmy również pomoc osobom starszym i chorym w ramach naszego wolontariatu.