MŁODZIEŻ Z NASZEJ BURSY ZŁOŻYŁA KWIATY I ZAPALIŁA SYMBOLICZNY ZNICZ PRZY POMNIKU ‘DĘBÓW KATYŃSKICH”. UPAMIĘTNIONO W TEN SPOSÓB ROCZNICĘ AGRESJI ZSRR NA POLSKĘ Z 17 WRZEŚNIA 1939 ROKU, KTÓRA ZAPOCZĄTKOWAŁA  PRZEŚLADOWANIA I ŚMIERĆ Z RĄK NKWD KILKUDZIESIĘCIU TYSIĘCY OBYWATELI POLSKICH.