Rok szkolny 23/24 uważamy za rozpoczęty. Spotkanie Dyrektora Bursy oraz Nauczycieli-Wychowawców z Rodzicami wychowanków klas pierwszych.