W dniu 30 września 2022r. w Bursie Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu odbyło się spotkanie szkoleniowe dyrektorów burs, młodzieżowych domów kultury i szkolnych schronisk młodzieżowych z terenu województwa lubelskiego. W zebraniu udział brali wizytatorzy Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania Kuratorium Oświaty w Lublinie p. A. Pawłowski i  oraz p. J. Surma.  Program szkolenia obejmował m.in. plan nadzoru pedagogicznego dyrektora, zmiany w przepisach prawa oświatowego w zakresie oceny pracy nauczycieli i awansu zawodowego oraz postępowanie powypadkowe w placówce. Naszą bursę, współorganizatora tego wydarzenia reprezentował Dyrektor Bursy p. W. Leszczyński.