W ramach działań profilaktycznych wychowankowie bursy uczestniczyli w spotkaniu z Zamojskimi Amazonkami. Młodzież wysłuchała prelekcji na temat przeciwdziałania chorobom nowotworowym. Panie które osobiście zderzyły się z choroba nowotworową wyjaśniły w jaki sposób można zapobiegać nowotworom – głównie rakowi piersi. Szczególną uwagę zwróciły na fakt, iż wcześnie wykryty guzek niewielkich rozmiarów daje możliwości całkowitego wyleczenia, dlatego też ważne jest samobadanie. Nadrzędnym celem spotkania było budowanie świadomości dbania o własne życie i zdrowie.