Współczesny rynek pracy niesie wyzwania, na które warto się przygotować. Żyjemy bardzo szybko, dociera do nas ogrom bodźców. Czas wybory dalszej drogi życiowej zbliża się szybko. W związku z tym dziś gościliśmy w bursie profesjonalnego doradcę zawodowego panią Annę Kułaj, która w sposób rzetelny, fachowy ale jednocześnie przystępny przybliżyła wychowankom ścieżki zawodowe. Spotkanie z doradcą zawodowym ma ogromne znaczenie dla młodego człowieka wchodzącego na rynek pracy. Ma ono na celu określenie sytuacji życiowej z uwzględnieniem predyspozycji zawodowych wskazanie kierunku dalszego rozwoju. Przygotowanie się  do wyboru dalszej drogi i ścieżki kariery to klucz do sukcesu. Doradca zawodowy pomaga w kwestii uświadomienia sobie własnych perspektyw. Istotą spotkania z doradcą zawodowym jest zdefiniowanie swoich celów, oczekiwań i potrzeb. Jak podkreślała pani Anna doradca ma pomóc odkryć potencjał, zmobilizować do przemyśleń i udzielić wsparcia przy dokonaniu wyboru.