W ramach działań profilaktycznych dziś wychowankowie bursy spotkali się z przedstawicielem Policji aspirantem sztabowym panem Dariuszem Kuropatnickim który podczas prelekcji mówił o zagrożeniach występujących wśród młodych ludzi. Ponadto zwrócił szczególną uwagę na zjawisko przemocy i występujących uzależnień. Przestrzegał także wychowanków przed złymi wyborami, które mogą rzutować na dalsze życie. Spotkanie było także doskonała okazją do refleksji nad tym, iż warto w życiu stawić sobie wysoko cele oraz by zacząć planować przyszłość otaczając się dobrymi ludźmi od których będziemy mogli się uczyć ale także wzajemnie wspierać.