W ramach działań profilaktycznych w Galerii bursy odbyło się spotkanie z panem Szymonem Zygmuntem psychologiem pracującym w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Zamościu, który przybliżył młodzieży temat zazdrości. Zwrócił szczególną uwagę na uczucie pojawiające się w sytuacji, w której ktoś inny ma to, czego chcemy lub pragniemy. Omówił nurtujące wychowanków pytanie: czy rywalizacja w naszym współczesnym świecie jest problemem? Czy zazdrość można „oswoić”? Jak złe emocje przekuć w zalety?

Dzisiejsze spotkanie to początek współpracy miedzy bursą a Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. Od nowego roku szkolnego rozpoczynamy cykl warsztatów poświęconych ochronie zdrowia psychicznego.