W Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu w dniu 31.09.2021 roku odbyło się pierwsze jednak bardzo ważne spotkanie z rodzicami i wychowankami. Podczas zebrania pan Dyrektor Waldemar Leszczyński zapoznał zgromadzonych rodziców wychowanków klas pierwszych ze Statutem Bursy, Regulaminami obowiązującymi w placówce, Programem Wychowawczo – Profilaktycznym, standardami i zasadami bezpieczeństwa. Zwrócił także szczególną uwagę na współczesne zagrożenia w tym Procedury funkcjonowania bursy w czasie pandemii COVID-19.

Warto podkreślić, iż jak co roku, Bursa Międzyszkolna Nr 2 ze względu na bogata ofertę edukacyjną cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród wychowanków. Młodzież i rodzice dostrzegają i doceniają wysoki poziom placówki, jakość opieki i wychowania młodzieży.