Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ramach zajęć organizowanych przez Uniwersytet Pierwszego Wieku przygotowała spotkanie dla wychowanków bursy pt. „Strzelanie z broni laserowej”, które poprowadził płk. mgr inż. Andrzej Podhorodecki. Podczas prelekcji młodzież poznała zasady celowania i postawy strzeleckie. Zajęcia odbywały się w pracowni bezpieczeństwa narodowego wyposażonej m.in. w strzelnicę laserową, w której swoich sił strzeleckich próbowali wychowankowie i wychowawcy.