Wychowankowie Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu po raz kolejny aktywnie włączyli się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, której celem jest zwrócenie uwagi młodzieży  na działania upamiętniające ważne postaci i wydarzenia, a także uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. W ramach akcji wychowankowie bursy uporządkowali i odwiedzili groby osób zasłużonych i cenionych w naszej społeczności lokalnej. By zgłębić historię regionu udaliśmy się na Rotundę Zamojską tam zapaliliśmy znicze, złożyliśmy wiązankę by oddać hołd pomordowanym.