„Spotkajmy się w Wolontariacie” pod takim tegorocznym hasłem wychowankowie bursy spotkali się na szkoleniu nowych wolontariuszy Koła Wolontariatu Otwarta Dłoń. Podczas spotkania młodzież zdefiniowała pojęcie wolontariatu, wolontariuszy oraz przypisała cechy wyróżniające wolontariuszy. Według wychowanków wolontariat to świadoma i przede wszystkim dobrowolna działalność na rzecz innych osób, wykraczająca poza związki rodzinne czy relacje koleżeńskie. Wspólnie zaplanowano również tegoroczne działania wolontariatu.  Pierwszym działaniem koła będzie włączenie się w akcję czytania dzieciom na Oddziale Pediatrii w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym oraz wspólne czytanie, wymiana książek i doświadczeń z Uniwersytetem III Wieku.