Bursa Międzyszkolna nr 2 w Zamościu zgłosiła swoją propozycję do konkursu  grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”. Pomysł – Zielony ogród „przyrodnicze obserwatorium” którego projekt opiewa na kwotę 10000 zyskał uznanie i akceptację komisji. Bursa otrzymała grand na realizację tego przedsięwzięcia w wysokości 5000zł, resztę kosztów pokryje ze środków własnych.

Główny cel projektu to kształcenie i wychowywanie społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem „myśleć globalnie – działać lokalnie” – Założenie ogrodu

jako element edukacji środowiskowej. Projekt adresowany jest zarówno do młodzieży mieszkającej
w bursie w okresie szkolnym jak również przebywającej w okresie wypoczynku.

Zielony ogród będzie żywą pracownią gdzie młodzież może prowadzić ciekawe badania, eksperymenty i obserwacje a więc, bezpośredni kontakt jakiego nie zapewni nawet najlepiej wyposażona pracownia szkolna. Zadania będą realizowane z Roztoczańskim Parkiem Narodowym w Zwierzyńcu.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Anity Wojciechowskiej  –  Dyrektor Banku Sntander O/Zamość za rekomendację projektu.