Eryk Dominik i Kacper Sierpień jako przedstawiciele naszej bursy wzięli udział w Turnieju Szachowym zorganizowanym przez MDK z okazji 105 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Nasi reprezentanci wykazali się umiejętnością logicznego myślenia, koncentracją uwagi i znajomością zasad fair play.