Każdego roku 31. maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu. Celem akcji jest zwrócenie uwagi całego świata na powszechność i negatywne skutki palenia papierosów. W bieżącym roku hasło przewodnie brzmi „Tytoń – zagrożenie dla naszego środowiska”.

Tym razem zajęcia z młodzieżą  odbyły się w ogrodzie edukacyjnym przy bursie.

Celem spotkania było uświadomienie wychowankom, że przemysł tytoniowy stanowi zagrożenie zarówno dla środowiska naturalnego  jak i dla zdrowia społeczeństwa.

Młodzież była zainteresowana tematem i aktywnie uczestniczyła w zajęciach.