Ważne:

W grudniu proszę nie dokonywać wpłat za miesiąc styczeń 2024r.

Wpłaty za miesiąc styczeń dokonujemy w styczniu 2024 r. do dnia 10.01.2024 r.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego prosimy Rodziców wychowanków lub Wychowanków pełnoletnich o wypełnienie wniosku o zwrot nadpłaty za pobyt oraz wyżywienie i przesłanie pocztą tradycyjną na adres:

Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu

  1. Szczebrzeska 41

22-400 Zamość

lub dostarczenie wniosku do Placówki w nieprzekraczalnym terminie do                 15 grudnia 2023.

wniosek do pobrania (kliknij tutaj)

wniosek do pobrania (kliknij tutaj)