W Dniu Św. Walentego 14 lutego, który tradycyjnie obchodzimy jako Dzień Zakochanych, w naszej bursie odbyły się walentynkowe zajęcia, podczas których wychowawca, pani Magdalena Macioch, zachęcała wychowanków do dyskusji na temat budowania relacji w miłości, w przyjaźni, w rodzinie. Zadaniem uczestniczącej w spotkaniu młodzieży, było rozwiązanie krzyżówki na którą złożyły się słowa: miłość, wierność, szacunek, komunikacja, mądrość, zaufanie, szczerość, empatia. Słowa te następnie były układane w piramidę. Na podstawie wypowiedzi indywidualnych uzgodniono, że każde ze słów, jest jak cegiełka, która dowolnie ułożona, wypełnia przestrzeń relacji międzyludzkich. Następnie każdy z uczestników napisał coś miłego na karteczkach, które po wymieszaniu losowano
i odczytywano. Pani Magda podsumowała zajęcia opowiadając o tym, jak budować relacje, by nie odbierać sobie nawzajem przestrzeni i wzajemnie się słuchać. Spotkanie było bardzo sympatyczną formą spędzania czasu, zwłaszcza w taki dzień jak Walentynki.