Dyrekcja, Nauczyciele – Wychowawcy i Pracownicy Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu, wraz z Młodzieżą, Rodzicami i Przyjaciółmi, w licznym gronie przybyłych na uroczystość Gości, w dniu 18 listopada 2022 roku, świętowali Jubileusz XX – Lecia powstania i działalności placówki. Uroczystość  rozpoczął i prowadził Dyrektor Waldemar Leszczyński, który powitał przybyłych Gości i skierował do wszystkich słowa  podziękowania. Następnie zaprosił do obejrzenia prezentacji multimedialnej, przedstawiającej dwudziestoletni dorobek bursy.

Na kilkudziesięciu slajdach trudno jest zmieścić ogromny dorobek pracy wychowawczej i edukacyjnej, jaki każdego dnia w roku, przez dwadzieścia lat towarzyszył wszystkim Pracownikom, a trzeba przyznać, że dorobek ten jest imponujący.

Przez dwadzieścia lat przeprowadzono widoczną modernizację budynku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, rozwijano standardy bezpieczeństwa, przygotowywano zaplecze dla zaspokojenia potrzeb młodzieży, tak by mogli mieszkać w bursie bezpiecznie i wygodnie. Otwarto wiele punktów, gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania: Galeria Młodych, Centrum Biblioteczno – Multimedialne, aula ze sceną teatralną, siłownia i wiele innych. Spotkania z ciekawymi ludźmi, koła, sekcje i konkursy, które trudno policzyć. Ale także Wolontariat, czy wielowymiarowe projekty edukacyjne: literackie, historyczne, ekologiczne, sportowe.

Niecodzienną działalnością, która wyróżnia Bursę Międzyszkolną Nr 2 wśród innych, są także odbywające się tu Ogólnopolskie Konferencje dla Burs i Internatów, Ogólnopolski Konkurs Historyczno – Literacki dla Młodzieży Burs i Internatów a nade wszystko intensywna działalność wydawnicza. To w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 na przestrzeni lat 2010 – 2022, wydano osiem publikacji książkowych, wieńczących wielowymiarowe Projekty Edukacyjne: „ Ocalić od zapomnienia – Kalejdoskop wspomnień”, „Młodzi dla Wolności”, „ Młodzi dla Samorządności”, „Zamość to lubię – Miasto Młodych”, „Wilcze Tropy Żołnierzy Wyklętych”, „ My Pierwsza Brygada – Polska Droga do Niepodległości”, „ Dwie wojny – dzieciństwo, młodość, marzenia tamtych lat”, „ Jest takie miejsce, jest taki kraj”.

Realizowano tutaj codziennie zadania opiekuńczo – wychowawcze, na które składa się trud, ale i radość z wykonywania tej niełatwej, ale bardzo potrzebnej pracy, z myślą o młodzieży, która spędza tu większość swojego czasu, mieszkając, ucząc się, rozwijając swoje pasje i zainteresowania.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w uznaniu dla działalności na rzecz propagowania i udostępniania dziedzictwa kulturowego, odznakę honorową
„ Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymał Waldemar Leszczyński.

Po obejrzeniu prezentacji, przystąpiono do uhonorowania przybyłych Gości: wręczano dyplomy, wyróżnienia i medale.

Medale pamiątkowe XX – lecia Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu otrzymali:

Wnuk Andrzej – Prezydent Miasta Zamość, Marcin Zamoyski – Prezydent Zamościa do 2014 roku, Sprawka Lech – Wojewoda Lubelski, Mulawa Michał – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Grześko Stanisław – Starosta Zamojski, Misiuk Teresa – Lubelski Kurator Oświaty, Zawiślak Sławomir – Poseł na Sejm RP oraz Prezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej okręg Zamość, Król Marian – Przewodniczący Zarządu NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego, , Walewander Marek – Przewodniczący oddziału NSZZ „Solidarność” w Zamościu, Szleszyńska – Malec Barbara – Prezes Związku Sybiraków Oddział Zamość, Splewiński Marek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Zamojska Rodzina Katyńska, Gąsiorowska Janina i Aleksandra Zamoyska – Matki Chrzestne Statków m/s „ Ziemia Zamojska” i „ Roztocze”, Orłowski Stanisław – Prezes Honorowy Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego, Wojciechowska Anita – Dyrektor Santander Bank, Bartnik Piotr – Dyrektor Książnicy Zamoyskiej, Szczepańska Ewa – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Zamojskie Centrum Wolontariatu, Halina Caban – Prezes Stowarzyszenia Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Jaślikowski Stanisław – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zamościu, Biernacka Agnieszka – Kierownik Klubu 3-go Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, Poterucha Józef – Przewodniczący Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Lublinie, Tór Sławomir – Wiceprezes Zarządu MKS Padwa Zamość, Firek Konrad – Prezes Zarządu KS Agros Zamość, Niziołek Radosław – Prezes Zarządu Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego w Zamościu, Nowosad Janusz – Dyrektor Zamojskiego Domu Kultury, Ferens Mateusz – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, Mołdoch Maria – Dyrektor SP Nr 3 w Zamościu, Sołowiej Teresa – Przewodnicząca Zarządu Osiedla „Promyk”, Taurogiński Waldemar – Wydawnictwo „Tawa” z Chełma, przedstawiciel Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie.

Medalami pamiątkowymi uhonorowano także pracowników bursy, posiadających dwudziestoletni staż pracy: Maria Łasocha, Julianna Nosalska, Wiesława Haik, Aleksander Prokopowicz, Joanna Bednarczuk, Irena Korolko, Bożena Jamróż, Adam Górski, Krzysztof Pieczykolan.

Nastąpiły także okolicznościowe przemówienia przedstawicieli władz miasta, samorządów, stowarzyszeń i osób zaprzyjaźnionych, rodziców i pracowników bursy.

Dyrektor Waldemar Leszczyński podziękował za wszystkie nagrody, wyróżnienia i medale pamiątkowe, które otrzymał z okazji dwudziestolecia placówki. Szczególne podziękowania skierował do Pana Piotra Bartnika, Dyrektora Książnicy Zamojskiej, za inicjatywę i zgłoszenie wniosku o nagrodę.

Spotkanie zakończył i pięknie podsumował występ młodzieży, która zaprezentowała utwory Marka Grechuty. Zasłuchani, z dumą, a czasem łezką kręcącą się w oku, wspominaliśmy czas, który minął, ale pozostanie w naszych sercach. Oczekiwania zawsze były i są duże, ale Bursa Międzyszkolna Nr 2 cały czas „ trzyma poziom”, czego potwierdzeniem były wszystkie życzenia, podziękowania i wypowiedziane o działalności placówki. Tak wiele pięknych chwil za nami, ale przecież, jak śpiewali wychowankowie:
„Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”…

Mamy nadzieję, że obchody XX – Lecia Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu, są pierwszym krokiem do kolejnego, pięknego Jubileuszu za pięć lub dziesięć lat i że wszystkim starczy energii i serca, by te wszystkie wartości i zadania kontynuować.