W ramach realizowanych działań Szkoły Promującej Zdrowie w auli odbyło się spotkanie poświęcone poszerzeniu wiedzy młodzieży z zakresu chorób nowotworowych. Naszymi gośćmi były panie ze Stowarzyszenia Zamojskie Amazonki oraz pani Milena Milczuk psycholog z Nu-Med Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Zamość. Panie Amazonki omówiły specyfikę chorób nowotworowych. Zwróciły szczególną uwagę na istotę i znacznie samobadania piersi u kobiet oraz jąder w mężczyzn. Wychowankom na specjalnym fantomie piersi pokazano jak prawidłowo dokonywać samobadania, szczególnie uczulano na co zwracać uwagę, ponieważ wczesne wykrycie chorób nowotworowych daje większe szanse na całkowity powrót do zdrowia i wygrana walkę z chorobą. Natomiast pani psycholog w swojej prezentacji pt: „ Wspieramy chorych – jak Być gdy bliski choruje” zwróciła uwagę na psychologiczne aspekty i potrzeby wynikające z walki z chorobą zarówno bezpośrednio u osoby chorującej oraz członków rodziny, najbliższych czy przyjaciół.

Panie prelegentki z rąk pani wicedyrektor Marii Łasochy odebrały podziękowanie i słodki upominek zaś wychowankowie po spotkaniu uczestniczyli w poczęstunku. Koordynatorem i organizatorem podjętych działań była Sekcja Higieny i Profilaktyki Zdrowia pod okiem p. Małgorzaty Wierzchowskiej.