W kwietniu 2019 roku wychowankowie Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu uczestniczyli w wycieczce do Wrocławia, Drezna, Jeleniej Góry oraz Karpacza. Nieodpłatny wyjazd dla młodzieży, zorganizowała bursa w ramach realizowanego programu wychowawczego placówki. Stanowił on formę nagrody za aktywność i wzorową postawę. Wychowankowie poznali historię Dolnego Śląska oraz Saksonii, zwiedzili Wrocław, Drezno, Jelenią Górę i Karpacz. Od powstania bursy w 2001 roku zorganizowano ponad 50 wycieczek w tym 26 kilkudniowych do atrakcyjnych miejsc w Polsce i za granicą. Stanowią one ważne ogniwo w pracy wychowawczej i edukacyjnej placówki. Realizacja tych przedsięwzięć jest możliwa dzięki podejmowanej współpracy bursy z innymi placówkami (szkołami, internatami i bursami) na terenie całego kraju.