28 września wychowankowie klas pierwszych wyjechali wraz z Samorządem Bursy, Dyrekcją i nauczycielami – wychowawcami nieopodal Zamościa do miejscowości Mokre na ognisko integracyjne. Młodzież przy wspólnej zabawie miała okazję wzajemnie się poznać, pobawić. Wśród zabaw zaproponowanych przez Samorząd Bursy znalazły się m.in. tańce, gry zespołowe, wspólne pieczenie kiełbasek na ognisku. Zajęcia integracyjne odbywały się przy akompaniamencie gitary.