Informujemy, że w rekrutacji uzupełniającej, w związku z rezygnacją kandydata wcześniej przyjętego, bursa dysponowała 8 miejscami wolnymi. Przyjęto 8 kandydatów (dwóch z II preferencji w rekrutacji podstawowej) oraz 6 z najwyższą liczbą punktów.

Minimalna wymagana liczba punktów do przyjęcia wynosiła 8 pkt.