W ramach nawiązania współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zamościu w Bursie Międzyszkolnej nr 2 zostały przeprowadzone zajęcia pt.: „Dążymy do zera,” czyli zero nowych zakażeń, zero dyskryminacji, zero zgonów związanych z AIDS.

Głównym celem zajęć było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat profilaktyki zakażeń wirusem HIV i AIDS, poznanie dróg zakażenia oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i życie, a także wzmocnienie postawy tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Podsumowaniem zajęć było zweryfikowanie wiedzy wychowanków w formie quizu. Komisja konkursowa wyłoniła 3 laureatów, którzy zostali nagrodzeni rzeczowymi nagrodami. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali niezbędne materiały edukacyjne by móc  pogłębić dotychczasową wiedzę.

Zajęcia zostały pozytywnie odebrane przez młodzież. Wychowankowie wykazali się dużym zainteresowanym oraz aktywnością na zajęciach. Młodzież oceniła powyższe zagadnienie jako bardzo ważny element edukacji prozdrowotnej kształtujący postawę tolerancji wobec osób zakażonych HIV i chorych na AIDS , a także niezbędny wykładnik pogłębienia wiedzy na temat profilaktyki zakażeń wirusem HIV.