Współpraca Bursy Międzyszkolnej Nr 2 i Zamojskiego Centrum Wolontariatu trwa nieprzerwanie od dwudziestu lat. Początek współpracy to przyjazd w ramach Fundacji Polsko – Niemieckiej Pojednanie grupy młodzieży z Niemiec, Rosji i Ukrainy. Pobyt zagranicznej młodzieży organizował Szkolny Klub Wolontariatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu przy współpracy z Bursą Międzyszkolną NR 2 w Zamościu. Pierwsze spotkanie miało miejsce 16 lipca 2005 roku. Na zaproszenie Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 do Zamościa przyjechała grupa młodzieży z klubu Sputnik w Thale z Niemiec. Podczas pobytu, grupa zamieszkała w bursie i realizowała program. Była to także okazja do poznania naszego miasta. Niemiecka młodzież zwiedzała Zamość i Roztocze oraz miała okazję uczestniczyć w odbywającym się w tym czasie w Zamościu Festiwalu „Eurofolk”.

Podobne wakacyjne spotkanie miało miejsce w 2007 roku, gdy do Zamościa przyjechała grupa młodzieży z Niemiec i Rosji. W czasie swojego pobytu, młodzi wolontariusze zwiedzali Zamość i Roztocze, odwiedzili Muzeum na Majdanku i wzięli udział w rocznicowych uroczystościach wybuchu Powstania Warszawskiego.

Kolejne spotkanie odbyło się na przełomie września i października 2008 roku. Wychowankowie naszej bursy uczestniczyli w wymianie młodzieży polsko- ukraińskiej w ramach projektu „PAUCZI” . Następnie wraz z uczniami ZSP Nr 1 w Zamościu, byli gośćmi młodzieży z Winnicy na Ukrainie. Tematem przewodnim spotkań była kultura i sztuka baroku. Nie zabrakło również wielu imprez integracyjnych.

W naszej Bursie są realizowane projekty międzynarodowego Wolontariatu. Młodzież poznaje tradycję, obyczaje kulturę innych narodów. Młodzież porozumiewa się w j.angielskim. Klub Wolontariusza „Otwarta Dłoń”, realizując wiele potrzebnych, pięknych akcji charytatywnych takich jak: „Góra Grosza” , „POMOC AFRYCE/Polska Fundacja Dla Afryki”, „Kilometry Dobra”, „Pomoc Ukrainie”, „Szlachetna Paczka”, „Młoda Krew Ratuje Życie”, „ Dr Clown”. W ramach 20-lecia Zamojskiego Centrum Wolontariatu udział brała delegacja z Bursy wraz z Dyrektorem oraz młodzieżą w Gali Zamojskiego Centrum Wolontariatu, które zbiegły się w tym roku z Jubileuszem XX-lecia Bursy
Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu.