Bursa Międzyszkolna nr 2 kontynuuje projekt Zielony ogród, którego celem jest kształcenie
i wychowywanie społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie
z hasłem „myśleć globalnie – działać lokalnie” – Założenie ogrodu jako element edukacji środowiskowej. Projekt adresowany jest zarówno do młodzieży mieszkającej w bursie
w okresie szkolnym jak również przebywającej w okresie wypoczynku. Każdego roku wspólnie z młodzieżą prowadzimy nasadzanie nowych roślin, które coraz bardziej upiększają nasz ogród w okresie letnim.