Kiedy dziesięć lat temu obejmował placówkę, była tak zwyczajna i szara jak dziesiątki burs w kraju. Dziś trudno się domyślić jak wyglądała kiedyś. Rzecz nie tylko w środkach, które oczywiście należało zdobyć, ale przede wszystkim w sposobach ich wykorzystania…