W przypadku nie zgłoszenia się kandydata przyjętego do bursy w celu zakwaterowania, bez wcześniejszego usprawiedliwienia w dniach 31 sierpnia 2021 r. lub 01 września 2021 do godz. 14.00, będzie to traktowane jako rezygnacja z miejsca w bursie. Kandydat taki zostanie obciążony kosztem wyżywienia za dni nieusprawiedliwionej nieobecności. W miejsce tej osoby przyjęty będzie kolejny kandydat z listy oczekujących.

 

Dyrektor Bursy

Waldemar Leszczyński

 

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH (kliknij tutaj)